dimarts, 12 de juny de 2012

mirada (ii)

Mirar les coses pel costat positiu no vol dir oblidar que hi ha un costat negatiu.
Plou, i tindrem aigua i els camps verds. Però és una tocada de nassos tanta pluja insistent.
Les esquerres sembla que tornen a la política francesa. Però el mercat continua desbocat per instruccions que només segueixen la màxima de l'egoisme.
Espanya tindrà crèdit (?!). Però que et deixin diners per pagar els deutes no és un crèdit sinó un rescat.