dimecres, 20 de gener de 2010

emocions

Tots ens entenem quan parlem d'emocions. Tots sabem què significa quan algú expressa que ha viscut una emoció molt forta, o que ha patit un cúmul d'emocions. Però definir què és una emoció no deu ser tan senzill quan les definicions dels dos grans diccionaris de la llengua catalana s'allunyen d'aquesta manera:
DIEC 2: emoció f. [LC] [PS] Reacció afectiva, en general intensa, provocada per un factor extern o pel pensament, que es manifesta per una commoció orgànica més o menys visible. 
GDLC: emoció f PSIC Estat d'ànim que oscil·la entre el plaer i el desplaer i reacció relativa a l'objecte que la provoca, que pot oscil·lar entre l'atracció i la fugida.

El cas és que són les  emocions el que ens fan sentir vius. Hi ha algú que aquest cap de setmana m'explicava que ell no acostuma a plorar si no és d'emoció. 


La realitat l'entoma, les emocions les viu.