dijous, 17 de març de 2011

badar
      veure passar 
           el temps 
           -per la finestra-
    com núvols 
         que corren